>  Mal - Stran - Film - Helbest  - Wene -  BernameMalper <

 / Bîke malperê destpêkê  / Peywendi   
Bî xêr bên mehvanan,  jîbo belavkîrna reklama, Stran, Helbest, Klip, Fîlm, Malper. hîn dîsên peywendiye de gel me da bîkên bê rêka vê ê-namê info@xurte-guli.com yanji we karek hebet!


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z


 Home
 Music
 Film
 Pomes
 Photo
 Programs 

 

Nav: Stranêt daweta
Stran: 21
Elbum: 12
Malper: Elbuma: Ebdilwa'ed Zaxoi

Parça 1

Parça 2

Parça 3Elbuma: Eli Evriki

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Parça 4
Elbuma: Selam Yusef

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Parça 4Elbuma: Îsmail Cîm'e

Parça 1

Parça 2Elbuma: Dîlþad Zaxoi 

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Parça 4Elbuma: Ebdilqehar Zaxoi

Parça 1

Parça 2

Parça 3

 Elbuma: Ebdilqehar Zaxoi, Sïlêman Guli & Islam Zaxoi

Parça 1

Parça 2

Parça 3

 Elbuma: Se'id Gabari & Bîlênd Ibraheim

Parça 1

Parça 2Elbuma: Se'id Gabari & Serbest Maltai

Parça 1

Parça 2
Elbuma: M. Sîlêvani

Parça 1

Parça 2Elbuma: Eli Evriki

Parça

ParçaElbuma: Islam Zaxoi

Parça

Parça
Malperê XURTE-GULI.COM lê van dewleta ni$ande