>  Mal - Stran - Film - Helbest  - Wene -  BernameMalper <

 / Bîke malperê destpêkê  / Peywendi   
Bî xêr bên mehvanan,  jîbo belavkîrna reklama, Stran, Helbest, Klip, Fîlm, Malper. hîn dîsên peywendiye de gel me da bîkên bê rêka vê ê-namê info@xurte-guli.com yanji we karek hebet!


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z


 Home
 Music
 Film
 Pomes
 Photo
 Programs 

 

Nav: Hesen Eli Xencer
Stran: 24
Elbum: 10
Malper: 

 

Elbuma: Ebdîre'man axa

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Elbuma: E'med axa

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Elbuma: 'emê guzê

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Elbuma: Memo qeblan axa

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Elbuma: Osê zeri

Parça 1

Parça 2

Elbuma: Selimê mestê

Parça 1

Parça 2

Elbuma: Seyran xatun

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Elbuma: Dlo lawend

Parça 1

Parça 2

Elbuma: Iskan u Receb axa

Parça 1

Parça 2

Parça 3

Elbuma: hemereng

Parça 1

Parça 2

Parça 3

 

 

Malperê XURTE-GULI.COM lê van dewleta ni$ande