>  Mal - Stran - Film - Helbest  - Wene -  BernameMalper <

 / Bke malper destpk  / Peywendi   
B xr bn mehvanan,  jbo belavkrna reklama, Stran, Helbest, Klip, Flm, Malper. hn dsn peywendiye de gel me da bkn b rka v -nam info@xurte-guli.com yanji we karek hebet!


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z


 Home
 Music
 Film
 Pomes
 Photo
 Programs 

 

Nav: Erdewan Zaxoi
Stran: 343
Elbum: 25
Malper: 

Elbuma: Bbir anina Erdewan Zaxoi 2009

Ay ll l

Blblo

Ez d herem

Ez dzanm

Heger dnya

Lker lker

Xezal

 

 
Elbuma Hozant Xald Xelil
 

Boi boi

Cana mn

'ale degel evan 

Dikive dlo

Ey felek

Geli keka

Gulek cana$ wve hat

Glperi tuy glperi

Hewar 100 hewar

Hin bjen 100 mexabn

Hoy d

Kadwere nefre

Kesek wekimn tonabini

Kla dlmn

Roja ez bmrem cana mn

 


Elbuma: Erdewan u Eyaz

Ax fixan

Can delal mn

Dad

Dad dilemep bjane lo

Deng xatir xastina

Dep hejine

Ez kovan

Govende

Gula bax Kurdistan

Kula dl mn

Merdim merdim

Pe$ta ciya tebxri

Roja re$

Sala ni

Sing o bert kewa gozel

Xezal

Yar dlo mrm

 
Elbuma: Mewal

Heifa avt re$ belek

Ax dlmn

Ay dl

Babo

Babo

Buhar xu$e

Cana dli

Eze cme dyarbkir

Ez newrem bjem

Hli yeman

Kasirant vanbhara

Sewaru

Term $ehida

Were heyla

Were xain

XezalElbuma Mewal 1

Ay dl

Ay l sinem

Beje heylolo

Bhar xu$e

Bra bra

Em xeribin

Er can

Felek

Ha psmamo

Heli yeman

Hey lmn

Heylo delal

Koro dino

Kla dlmin

Sr gul bebext nebe

Xater Xastn

Xezal

 

 

 Elbuma: L radiwo

Ay dl

Bxine kevok

Can can

ejnake

Cxmino

Dad evdilp kuvane lo

Dep hejine

Ev govende delal

Ez me iya

Eze naime

Eze newrm bjem

Metviya

Singo bert kewa gozel

Welatmin bax gla

Wez herem nav bax gula

 Elbuma: L Iran

Babo

Bra bra Krdm

Bra welat hendaker

nema dhneve 

Dad dlep kovane lo

Djmin deboi lmin

Em dkjin

Gel bargran

Iro roja xwendevana

Kla dlmn welat

Krdistan Krdistan

Krdistana delal

$ore$vanin rabn

Xu$iyt me hatn

 

 Elbuma: Lawk

Da baweriya xweptebinem

Darbest

Dlmn b be'ra xema

Evina dlw x$ dermane

Gdik

Hli yeman

Here lawk

Hey delal

jmin revandin anamn

Menev$rn

Jmin revandin

Zeriya mn

To dri tenabinem Zaxoka mn

 Elbuma: bihare Zaxo bke

1

2

3

4

5

6

7

 Elbuma:  1986

Ay l sinem

Babo bra xurtiye nekn

Baran gelek banemehat

Dl ter terxanker

Er dayk

Ere psmam

Ev govende kare

Ez l dem te mehvane

Hejand bomn

Nazeka mn tuy

Newroze

Perda pener hejiya

Rabe mep revine

Vehine

Wenek djmin helina kt

Wey wey can

Ya xudhejint

 Elbuma: 1985
( Erdewan Zaxoi Hesen $erif )

Eve ezem

Kewanek

Rabe mep revine

avre$kal navdila were

Reben daiy

Felek xaine

Heyla dlo

Babo heran

Kl kovan bese

Met got tet got ne

Ysra

Kevokm

Gerdena yar

Xanm

Day

 Elbuma: 1985

Brindaro blblo

avre$

Cepcep rndika berde

uxk hengo 

Delala mn Zaxoiy

Esmer heta kengi

J mn revandn

Koer

Lker lker baran lker

Necarek 1000 cara

Slaval metk

Steret l esmana

Were xain

XezalElbuma: 1984 / 25 / 07 Ahenga hevala

avre$

Evarek bo bo diyamn

Gotn {Despek}

Gula bax Krdistan

Hey lolo

Hey lolo

Me dilanek

Minviya minviya

Ormiy Ormiy

Ser brin

Sng u bert kewa gozel

Terxankr

Were xain

Xezal mazinElbuma: Leyl can l Iran 1983

Agr 19 xziran

Barken j war me hern

Brindarm j berte welat

xmno

Deng ketiyet $erqeda

Esmer heta kengi

Evarekbo dlmin ketiye hewara

Gel bargran

Heger dnya deriyabt

Hey nergza neguhdar

Kla dlmin welat

Krdistan Krdistan

Lker lker

Leyl can

Memk yar

Merdm ez gelek merdm

Pe$mergk elengm

Pe$mergeme wek Kaweme

Sinem

Te qiz u qelemElbuma:  Taybet 1983

Agr 19 xziran

Barkn j warme hern

Dad dlemep kovane lo

Djmn j ware me heren

Eman neman

Ez dzanem

Gel Krdistan

Hatnn hatn

Heger dnya

Kla dlmin welat

Krdistana delal

Krdistan Kurdistan

Le$ker me

Merdm gelek merdm

Negri negri

Pe$mergek elengm

$ore$vanim

Sing hnara rezime

Welat de$to zozane

Xwd gelek derd danElbuma Babo 1983 / 14 / 05

A$ti xaz gelame

Babo

Barkn j war me hern

Bra welat hundakrn

Dad

Day ez Pe$mergek elengm

Em dkjin

Evro roja Xwendevana

Ez p$ger mafteme

Ez geryam l duniyay

Gotin {Despk}

Gula bax Krdistan

Hend nemaye dhneve

Hun wek pelenga herne $er

Jbo saleka ni

Krdistana delal

Mizginiyep gehinen

 Elbuma: 1983 / 14 / 05
Se'id Gabari Erdewan Zaxoi

Barkn j warme hern

Bhara Krdistan

Evroke Nevroze hateve

Gotin {Despk}

Krdistan

Lel dayk

Ll dayk 1

Le$ u temen van$ehida

Pe$mergek elengm

Yeketi

 

 Elbuma 1982

Brindarm

Derd megrane

Hesretn mindebrani

Ax xezala mn

Oi lmin

We delal sabra dla

Me dilank

D hineve

Heifa avt re$  belek

Oi oi oi semira

Nalina kewitet

Kesera xrt dlbrin

Ez pkem day

 Elbuma 1981

Brindaro blbilo

Cav re$

Cepcep rndika berde

xk hengo sre

Ere h narin

Emser heta kengi

Ez her m

J mnrevandin

Lker lkr

Ne carek 1000 cara

Silaval mepki

Strn l esmana

Were xain

Xezal mazinElbuma: L zira Bota 1980 / 17 / 01

Deyka Krdistan

Dilkmno dlo

Drt Zaxo

Em dezanin dlnediyare

Gotin {Despk}

Hli yeman

Hey l mn

Heyl canamn

Min nev$rn

Xwd gelek derdanElbuma: Zaxoka rengin 1979

B rberm

Beje heylolo

Can ez o top evinin

Deboi re$k wanava

Em 2 dlin

Heynergza ne guhdar

Narin narin

Wey wey

Xozika min zaniba

Xwdeyo

Zaxoka rengin

 Elbuma: 1979 / 20 / 05

B rberm

Em 2 dlin

Ez pisyarkm

Gotin{Despk}

Guhbede vannstrana

Hey nergiza neguhdar

Ka srantvan bhara

Narin

Xatra xazi

Xozka minzaniba

Xwdeyio

Xwd vemrine agri

 

 Elbuma: 1979

B rberm

Beje hey lolo

D bui re$k wanava

Em 2 dlin

Ez pisyarbkm

Guhbede vanstrana

Hey nrgiza neguhdar

Ka srantvan bhara

Narin dekivebn

Xain

Xozika mn zaniba

xwdyoElbuma: Ahenga bab mehvani 1978

Heyl canamn

Hey lmin

ume Zaxo bhare 

De negri negri

Hu narina min pgoti

Heirano temo

Ez heiranm

Gotin {Despk}

 

 

 
Elbuma: Ahenga bab mhvani 1978 / 14 / 04

Bhar xu$e

Cana mne be'ale dil

Can ez bextteme

Cewa mindit berspeda

Deive dlepkolo

Dlo beske nenale

Drt Zaxo pert rine

Gel keka hidzann

Gotin {Despk]

Hli yeman

Herbote daim d bjem

Hewar 100 hewar

Sotem ewep navodeng

Zalem ewan

Zaxo $eng $rin

 


Malper XURTE-GULI.COM l van dewleta ni$ande