>  Mal - Stran - Film - Helbest  - Wene -  BernameMalper <

 / Bke malper destpk  / Peywendi   
B xr bn mehvanan,  jbo belavkrna reklama, Stran, Helbest, Klip, Flm, Malper. hn dsn peywendiye de gel me da bkn b rka v -nam info@xurte-guli.com yanji we karek hebet!


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z


 Home
 Music
 Film
 Pomes
 Photo
 Programs 

 

Nav: Blnd Ibraheim
Stran: 58
Elbum: 5
Malper: Blnd Ibraheim

 

Elbuma: Dl venebo 2012

Gotina despk

 Dil mn westya

Sewdalik

Dl venebo

aveşe av bkle

Xalid Axa

Gotina naverok

Xirabo

Xeyslen te

Ho leylo

Peşimani

Mn canek dit

Sebr

Qomrik

Taqi belekeElbuma: Carek di 2010

 

Carek di

Cira

Dil b jvan te

Dlim sika

Ka yara mn

keka can

Slav

Tu sihri

Xu nazdarke

Yariya te bu

Elbuma: Geryanek 2008

 

Behari cwani

Behle He$ te bkem

Dem demi

Dl jar

Edole

Er bne

Ez delal

Evn welat

Ew kike

Geryanek

Grftarm

Kye can

Wefadara mn

Wexera teElbuma: Were peri 2006

 

Dilan

Gewre nayi

Ke dile te helaye

Momi temen

Reving

Seyrana cana

Seyda

Sil sil

To nehati

Were peri

Yas xelki ve

Zere teriya

Zozan

 

Elbuma: Hlina zrin 2001

Dem bejno

Hlina zrin

Kecike

Min go

Qizka bejari

Ri xonav

Selwa

Dil her toy

Malper XURTE-GULI.COM l van dewleta ni$ande