>  Mal - Stran - Film - Helbest  - Wene -  BernameMalper <

 / Bke malper destpk  / Peywendi   
B xr bn mehvanan,  jbo belavkrna reklama, Stran, Helbest, Klip, Flm, Malper. hn dsn peywendiye de gel me da bkn b rka v -nam info@xurte-guli.com yanji we karek hebet!


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z


 Home
 Music
 Film
 Pomes
 Photo
 Programs 

 

Nav: Helbestvan Kurd
Helbest: 9
-name:
helbesta_dl@hotmail.com
Malper: 


 Dayk
Rabe daye ji xewa $rin eve kor te zvri
 qedal xeribiyep kevit deme korij te dir kiri
Ez tehniye re'ma teme u dade bese rondtko giri
sozbit dayel tep zivrm da tol ser xaka xop miri,
 Bi hizaran genct kurda li ewropa b dayk bon
kesel hale wan net pirsij be xodani onki Kurd bin
em nej daro bera bine ne$en bey dayket xo bijin
 cihan bu Kurda zindane u me ceng ninn em pep frin,
Ho daiyke razi bibe da maf tej ser xo rakim
 Ez yep $ir te mezin bim dayka min heta bimrim ji birnakim
 razi bibe dayka min da tep xoina xo xodan kim
 razi bibe Dayka min da tep xoina xo xodan kim.

Kea Krda
 Kea Krda bora Paris ne kelha evina teye
 disko teko meiha xane ne koltur ware teye
 Kor stokholm u berlin net xema namisa teye
 peyva a ila vyo ( i love you ) ne Peiva evindaret weki teye,
De cibeji we dayka top $ir xo mezin kiri
ew landika tu hejan di te maf we yej bir kiri
vina $irin u leylay top caniya xo nakiri
tu her kek belingazi u dep reka evin miri,
Brokselo Amstrdam weki bajaret xewnanin
 koro kit welate min navda weki zaroka nin
$ina derona zankoye klipn telefonanin
min rez hene bu kctt Kurd peyvt min nep dile wanin
 Peyvt min nep dile wanin.

Gla evin
Tu glek boy dinav vina dil min da di bo$kori delal min
cent sal borin tj min diri rondik bon xoin ne seknin soltan min
 cewa iro tot beji min bi xatra te u ew yari bon mip te kirin
here xodel te na borit eger strn li esmana botep grin,
 Min hizr kir eger bimrim ji evini de xo gri torba min ki
 min nizani to yel hevya mirina min da yaryap evin biki
 ez tehniye evin bom te avt mip evina xo tari kirin
 eger koret kurd wek te bin de evindar hemij xemt xoda mirn..

Evin
 Min tu naskiri breka evin  ma te dil nine to mit xapin
 min tu naskiri hey lawik mn cewa te agr berda dil min,
 Bine bira xo wan rojt ber deme j xeribiya zvrij wexer
rondikt ava li min bone xoin te xo guri mit kir lawe $rin,
 Evin klilka hemi dilane nep tine maf Mem  Zina ne
 Peyvt evin gelek djwarin pe yari keren Genct Krdanin..


Felek
Ey feleke te cil min kir te boi dilbera min bir,
Y do dila jek ve bikit del def xode boxo ckt, 
 Ho xelkino ez ne dinm evindarim dil brinm,
Wexte delala xot binm ez rondika dibarinm ez rondika dibarinm.
.
Gla zozana 
Ey glal nav zozana  tye rew$a hemi cana boy derman $o jana ey sibera b xodana, N pirbom te ez pir kirm zarok bim te exsir kirm a$q bom te ne sehkirm iro sax de soba mirm,
 Deme wan b bexty kiri yara min kir biko biri Herdok ava min kir gri  xode viya lew ya biri.
.
Xeribm 
 Ez xeribm ma de ikm evindarim dil nazikim hozanap yare dikm car ne$m wej bir bikm, 
B xodan mam li xeribya bim kalek li ser riya min pisyar kir ji hemiya ka yara min ke xastiye, 
Ser re bom mam b xodan kevokek dada ji esman gut min ez tm j Krdistan ha bigre ve nama cwan,
Ew i nam bu min ve kiri yare bo min vire kiri  gut min bira neke giri sere te min ya $ikiri.

Ez zarok bim
Ez zarok bim daiyka min b hejari xodan kirm  xain felek w zalim p sehra ava ez din kirm
 ber min da xeribiya ne ez saxim ne et mirm Evinjil ber min kir xewin derde giran ez pir kirm,
Ma toj xode xo na trsi te ez kirm derya xema kort xelk to xapan di te baweri bi min nema
hern xodel we na borit bigrn reka Zin  Mema  kes bute nabit HELBEST VAN ey nergiza rzdo cema,
Ez net xema jiye xome ewe min digel te biri  ez yet xema dayka xo j hizret minda ew ya mri
 ma b mirad ez ne ditm deme ew bo axe bri bila ezjik guri tebim dayka min madem tol min ne zvri.


Mn krbi
Mn kir bi te ez helam hey zalim min hizr kir tu xoinal nav dil mini
 te ez helam to oyel dif mal dn min ne hele hey be bextew dil asin, 
Mn tu diti min tu kri dil bera xo te gt ez d te gri kim bu law xo
hey zalim xod yeke nabit hizar ewa te dilda lawe xo top ki hejar,
Ez ne mirm d vinel te kim jehre mar  del def xode pe$eman bi cana delal
del def xode pe$eman bi cana delal.

.

 

Malper XURTE-GULI.COM l van dewleta ni$ande